1. Στέγες/Δώματα έως 10KWp.
Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων σε στέγες, ταράτσες, στέγαστρα βεραντών, προσόψεις, βοηθητικούς χώρους ή γκαράζ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που καλύπτει τις ανάγκες του νοικοκυριού ή της μικρής επιχείρησης και αποφέρει σταθερό αφορολόγητο εισόδημα.

2. Επαγγελματικές στέγες.
Αφορά βιομηχανικά, βιοτεχνικά κτίρια, κτίρια γραφείων, σχολεία, κοινωφελή ιδρύματα.

Η Procom Energy, ως μέλος του ομίλου PROCOM, αξιοποιεί τις υποδομές, την εμπειρία και τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία της τεχνικής εταιρείας Procom ATE, στον τομέα της μελέτης, κατασκευής και συντήρησης βιοτεχνικών, βιομηχανικών, επαγγελματικών κτιρίων και σας παρέχει τη βέλτιστη πρόταση για την επένδυσή σας με γνώμονα την ασφάλεια τόσο του κτιρίου όσο και της λειτουργίας της επιχείρησης.

Εξασφαλίζει:
-Έλεγχο της στατικής επάρκειας της στέγης
-Την παρουσία εξειδικευμένων συνεργείων σε ανάλογες κτιριακές κατασκευές

3. Φωτοβολταικά πάρκα.
Η Procom Energy δεσμεύεται με την εμπειρία και τεχνογνωσία των μεγάλων φωτοβολταικών εγκαταστάσεων που διαθέτει να προτείνει τη βέλτιστη λύση για το αγροτεμάχιο σας, αυξάνοντας την απόδοση της επένδυσης.

ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:
Με μηχανισμό τακτικής και έκτατης συντήρησης και ειδικό λογισμικό παρακολούθησης εξ αποστάσεως της παραγωγής.

ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ:
Με προτάσεις για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών ή των κτηνοτροφικών μονάδων με άξονα την παραγωγή ενέργειας.

Με ειδικά μελετημένο συμβόλαιο συντήρησης που εξασφαλίζει την ασφάλεια των παρακείμενων καλλιεργειών χωρίς να επηρεάζει ή να αλλοιώνει τη σύσταση της γης.

Η Procom Energy παρέχει:

αδειοδοτική διαδικασία

αυτοψία στο χώρο εγκατάστασης από μηχανικούς κατάλληλης ειδικότητας

μελέτη από επιστημονικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό

βέλτιστη τεχνοοικονομική λύση ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του έργου

διαθεσιμότητα των υλικών που προδιαγράφει

εγκατάσταση από εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό

τήρηση των κανόνων ασφαλείας

πιστοποίηση της μελέτης και της κατασκευής του Φ/Β σταθμού από ανεξάρτητο φορέα

συντήρηση τακτική και έκτατη με πιστοποιημένες διαδικασίες

Προσφέρονται επίσης μελέτες σκοπιμότητας Φ/Β σταθμών, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, προετοιμασία και υποβολή φακέλου για την έκδοση Άδειας Παραγωγής από τη PAE (όπου απαιτείται), κατάρτιση τεχνοοικονομικής μελέτης για την υπαγωγή της επένδυσης στις διατάξεις Επενδυτικών Νόμων.

Η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2008


Εταιρiα - Υπηρεσίες - Συνεργάτες - Έργα - Νέα - Ηλεκτρικά Οχήματα - Επικοινωνία