• Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο ισχύος 5,5MW, ποταμός Γλαύκος, Νομός Αχαΐας
  • Κατασκευή εργοστασίου παραγωγής φωτοβολταικών πλαισίων, ΒΙΠΕ Πατρών, Νομός Αχαΐας
  • Φ/Β σταθμοί με σταθερές βάσεις συνολικής ισχύος 3,07MW, Νομός Αχαΐας
  • Φ/Β σταθμός με σταθερές βάσεις ισχύος 100ΚW, Νομός Φθιώτιδας
  • Φ/Β σταθμοί με σταθερές βάσεις συνολικής ισχύος 160ΚW, Νομός Χανίων
  • Φ/Β σταθμοί με σταθερές βάσεις (πασαλόμπηξη) συνολικής ισχύος 600ΚW, Νομός Κοζάνης
  • Φ/Β σταθμός με μονοαξονικό σύστημα παρακολούθησης του ήλιου ισχύος 150ΚW, Νομός Αχαΐας
  • Φ/Β σταθμοί με δυαξονικό σύστημα παρακολούθησης του ήλιου συνολικής ισχύος 1,6ΜW, Νομός Αχαΐας
  • Συνολική εγκατεστημένη ισχύς οικιακών: 180ΚW


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ Φ/Β

ΟΙΚΙΑΚΑ Φ/Β

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JSΕταιρiα - Υπηρεσίες - Συνεργάτες - Έργα - Νέα - Ηλεκτρικά Οχήματα - Επικοινωνία