Η Procom Energy είναι μια εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης κτιριακών έργων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εκμεταλλευόμενη την εμπειρία της μητρικής εταιρείας Procom ATE στην κατασκευή εγκαταστάσεων και έργων υποδομής, καθώς και την υψηλή τεχνογνωσία του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της, όσο και των συνεργασιών με διεθνώς καταξιωμένες εταιρίες, έχει τη δυνατότητα να εγγυάται για την άριστη σχέση τιμής- ποιότητας-απόδοσης σε κάθε έργο που αναλαμβάνει.

Η εταιρεία έχει στο ενεργητικό της σημαντικά έργα στον τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), υλοποιώντας εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας τόσο για λογαριασμό επενδυτών, όσο και για την ίδια την εταιρεία.

Στοχεύει στην υποστήριξη των ενεργειακών επενδύσεων σε όλο το φάσμα του σχεδιασμού, της εγκατάστασης, της λειτουργίας και της συντήρησης των ενεργειακών μονάδων, μεγιστοποιώντας την αποδοτικότητα της επένδυσης και την προστιθέμενη αξία για τους πελάτες της.

Με μεγάλη εμπειρία σε χρηματοδοτικά προγράμματα, σημαντική τεχνογνωσία στην προαξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και τη διαχείριση φακέλων έργων από τον Αναπτυξιακό Νόμο, η Procom Energy είναι πάντα στη διάθεσή σας.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ


1. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  • Αιολικά
  • Φωτοβολταικά (πάρκα-κτίρια)
  • Βιομάζα
  • Μικρά υδροηλεκτρικά
Η εταιρεία προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ: Η Procom Energy διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα παρακολούθησης της διαδικασίας αδειοδότησης μονάδων ΑΠΕ. Αναλαμβάνει εκ μέρους των πελατών της, την αγοραπωλησία και τη διαχείριση αδειών φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων.

ΜΕΛΕΤΗ: Η εταιρεία υποστηρίζεται από μελετητικό τμήμα, που αναλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαραίτητων τεχνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών μελετών, καθώς και των αναγκαίων μελετών εφαρμογής ενεργειακών μονάδων. Η συγκεκριμένη υπηρεσία πιστοποιείται για κάθε έργο από ανεξάρτητο φορέα ως προς την ορθότητα και τη συμμόρφωσή της με τα ισχύοντα πρότυπα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Η εταιρεία αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την κατασκευή και τεχνική υποστήριξη, ενεργειακών μονάδων ΑΠΕ, σε συνεργασία με τη μητρική εταιρεία Procom ATE. Η συγκεκριμένη υπηρεσία πιστοποιείται για κάθε έργο από ανεξάρτητο φορέα ως προς την ορθότητα και τη συμμόρφωσή της με τα ισχύοντα πρότυπα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Η Procom Energy στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης ενέργειας. Ειδικεύεται στην παροχή turnkey solutions, εξασφαλίζοντας στους συνεργάτες της τα πλεονεκτήματα μιας αποδοτικής επένδυσης με πιστοποιημένες διαδικασίες και προϊόντα. Με διαμορφωμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα αναλαμβάνει υπεύθυνα το απαιτητικό έργο της καθημερινής λειτουργίας, παρακολούθησης και συντήρησης ενός ενεργειακού σταθμού υπό την εποπτεία και καθοδήγηση ανεξάρτητου φορέα πιστοποίησης ως προς τις απαιτούμενες εργασίες και την ορθή εκτέλεσή τους.

2. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

  • Εφαρμοσμένη έρευνα, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τεχνική υποστήριξη στον τομέα της βιομηχανίας και κτιριακών εγκαταστάσεων.
  • Αξιολόγηση και διαχείριση ενεργειακών επενδύσεων.
Στα πλαίσια της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση της Ελλάδας η Procom Energy πιστοποιείται ως εταιρεία ESCO (Energy Services Company) για την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών και την μέτρηση της αποδοτικότητας του τελικού χρήστη (end-user efficiency). Οι εταιρείες ESCOs χρηματοδοτούν, μέσω Χ.Α.Τ. (χρηματοδότηση από τρίτους), τις επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και λαμβάνουν ως ανταμοιβή, μέσω των Σ.Ε.Υ. (συμβάσεων ενεργειακών υπηρεσιών), για ορισμένα χρόνια τμήμα του οφέλους που προκύπτει από τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης λόγω της πραγματοποίησης των επενδύσεων αυτών. Με κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία προτείνουν λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης των ενεργειακών δαπανών του πελάτη και εγγυώνται υπεύθυνα για την λειτουργία τους.

3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ 2010 (Κανονισμός Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων) και ειδικότερα του προγράμματος ‘Εξοικονόμηση κατ’ οίκον’ που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών.

Η εταιρεία προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
  • Ενεργειακή κατάταξη κτιρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)
  • Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού
  • Πρόταση μείωσης του κόστους κατανάλωσης ενέργειας
4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ "ΠΡΑΣΙΝΩΝ" ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις και παρακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς, στη Procom Energy αξιολογούμε και προωθούμε συστήματα ηλιοστατών, για την αρτιότερη λύση στο σχεδιασμό ενός ηλιακού πάρκου, εξασφαλίζοντας την μέγιστη απόδοση με τη χρήση σύγχρονων και αξιόπιστων μηχανισμών και εξαρτημάτων.

Κατασκευάζουμε βιοκλιματικές κατοικίες σύγχρονου σχεδιασμού και εγγυόμαστε την ανέγερσή τους με την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

Παράλληλα έχουμε αναπτύξει δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση του ιδιώτη, του αγρότη ή του επιχειρηματία, καθώς πέρα από την αρτιότητα και τον επαγγελματισμό στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, στόχος παραμένει η συνεχής βελτίωσή μας μέσω επενδύσεων σε έμψυχο δυναμικό, τεχνολογικές καινοτομίες και νέες εγκαταστάσεις.

Η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2008.


Εταιρiα - Υπηρεσίες - Συνεργάτες - Έργα - Νέα - Ηλεκτρικά Οχήματα - Επικοινωνία